Stimuless – BB Suit

BB suit Heeft u wel eens goed nagedacht wat prikkels kunnen zijn? We kennen verschillende varianten van prikkels maar over het algemeen ervaart men geluid en fysieke/visuele afleiding als storend. Maar we kennen nog veel meer varianten van stimuli. Luchtvervuiling bijvoorbeeld, wordt ook door heel veel mensen als storend ervaren.